Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 15.04.2024, 06:25

КОРОВІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Чернівецької міської ради

Меню сайту
Наше опитування
Ви завітали до нас як
Всього відповідей: 1063
Міні-чат
Block title
Block contentСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДИРЕКТОР


22:07
Контролюючі органи та їх повноваження
Першим кроком на шляху часткового впорядкування діяльності різноманітних органів контролю стало прийняття Указу Президента України №817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.1998 року, яким було здійснено спробу визначити контролюючі органи, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Та на цьому вдосконалення відносин у сфері не припинилось.
З прийняттям у квітні 2007 року Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» було визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного контролю, їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного контролю. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виключно законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати контроль у сфері господарської діяльності, та види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду. Згідно нормативно-законодавчого рівня України існують біля 31 контролюючого органа наділені повноваженнями перевірки. До них відноситься і Міністерство освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки України

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов

Суб’єкти господарської діяльності, ліцензіати

ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

ЗУ «Про освіту»

ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць»

ЗУ «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творрів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»

Державний департамент інтелектуальної власності

Контроль за дотриманням державних страндартів освіти, державне інспектування, акредитація. Захист інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів; дотримання ліцензійного законодавства

Державна інспекція навчальних закладів

Контроль за діяльністю навчальних закладів незалежно від форм власності

Навчальні заклади незалежно від форм власності


Порядки проведення перевірок затверджуються відповідними нормативно-законодавчими актами 
Згідно п. 4 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виключно законами встановлюються:
• органи, уповноважені здійснювати державний контроль у сфері господарської діяльності;
• види господарської діяльності, які є предметом державного контролю;
• повноваження органів державного контролю щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
• вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;
• спосіб здійснення державного контролю;
• санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для  видачі органом державного контролю припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Орган державного контролю не може здійснювати державний контроль у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного контролю у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення перевірки.
Державний контроль здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні контролюючого органу у випадках, передбачених законом. 
Дія  Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів  господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства   про  захист  економічної  конкуренції,  державного архітектурно-будівельного  контролю  та  нагляду, телекомунікації, поштовий   зв'язок,   радіочастотний   ресурс   України,  під  час проведення    процедур,  передбачених   Кодексом   України   про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду,  досудового слідства правосуддя,д державного нагляду за дотриманням  вимог  ядерної  та  радіаційної  безпеки,  державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.

Перевірки можна класифікувати за наступними ознаками:
За місцем проведення та обсягом документації, що перевіряється: документальні (виїзні) та камеральні
За обсягом питань, що перевіряються: комплексні, тематичні та оперативні. Комплексні перевірки, які здійснюються кількома органами державного контролю, якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного контролю
За цілями проведення: звичайні, повторні (контрольні) та зустрічні.
За способом організації перевірки діляться на 2 типи: планові та позапланові, та мають певні відмінності 

Планові та позапланові перевірки: спільні ознаки та відмінності

Планові перевірки

Позапланові перевірки

Підстави для здійснення перевірки:

Річні або квартальні плани здійснення перевірок, які затверджуються контролюючим органом до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу контролю про здійснення перевірки за його бажанням;

- виявлення та підтвердження недостовірних даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових чи позапланових перевірок контролюючим органом;

- звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства (перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу влади);

- неподання у встановлений термін 
суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню цих документів;

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або профзахворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Періодичність проведення та критерії (перелік питань):

З урахуванням значення прийнятного ризику, всі суб’єкти господарювання, що підлягають контролю, відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

Залежно від ступеня ризику органом контролю визначається періодичність проведення планових перевірок та затверджується Кабінетом Міністрів України.

В разі, якщо не затверджені критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових перевірок та перелік питань для їх здійснення, то такі суб’єкти господарювання вважаються суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному контролю не частіше одного разу на 5 років.

Контролюючі органи оприлюднюють шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет критерії та періодичність проведення планових перевірок, а також уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань для здійснення перевірки.

Періодичність проведення позапланових перевірок залежить від наявності будь-якої з підстав для її здійснення.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Строки проведення перевірки

Не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – 5 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – 2 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Підстави для недопущення посадових осіб контролюючих органів до здійснення перевірки

Контролюючі органи здійснюють планові перевірки за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення такої переірки не пізніш як за 10 днів до дня здійснення цього заходу.

Таке повідомлення має містити відомості про дату початку та закінчення планової перевірки, найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід, та найменування контролюючого органу, і надсилається воно рекомендованим листом чи телефонограмою або особисто вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання під розписку.

В разі неодержання такого повідомлення суб’єкт господарювання має право не допустити посадових осіб контролюючого органу до здійснення планової перевірки.

 

Підстави, що відносять до обох типів перевірок:

порушення вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом;

відсутність у посадової особи контролюючого органу службового посвідчення;

ненадання посадовою особою копії розпорядчого документу (посвідчення або направлення) на проведення перевірки, яке містить наступну інформацію:

найменування контролюючого органу;

найменування суб’єкта перевірки та його місцезнаходження;

номер та дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

перелік посадових осіб, що беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посад та ПІБ;

дата початку та закінчення перевірки;

тип перевірки (планова/позапланова);

підстави та предмет здійснення перевірки;

інформація про здійснення попереднього заходу (його тип та строки проведення).


Основні етапи перевірок контролюючими органами:

Етап 1. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника (його заступника), або уповноваженої особи суб'єкта господарювання

Посадові особи контролюючого органу повинні пред’явити суб’єкту перевірки службові посвідчення та посвідчення або направлення на проведення перевірки.

Якщо у суб’єкта перевірки наявний журнал здійснених перевірок, посадова особа органу державного контролю вносить до цього журналу відповідний запис перед початком перевірки.

Етап 2. Посадові особи контролюючого органу після допущення до перевірки вивчають документи, здійснюють дії, передбачені окремими порядками проведення перевірок, та зобов’язані зберігати комерційну таємницю суб’єкта господарювання, яка стала відома їм при проведенні перевірки.

Етап 3. За результатами здійснення планової чи позапланової перевірки посадова особа контролюючого органу, у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт проведеної перевірки у 2-х примірниках.

В такому акті мають міститися такі відомості:

1) дата складання акту; 2) тип перевірки (планова/позапланова);

3) вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, тощо); 4) предмет перевірки;

5) найменування контролюючого органу, посади та ПІБ перевіряючих;

6) найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи – підприємця, щодо яких здійснювалась перевірка; 7) стан виконання суб’єктом перевірки вимог законодавства, а в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки 2 примірникиакта підписуються посадовими особами контролюючого органу, які здійснювали перевірку, та суб’єктом перевірки. Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, які є невід’ємною частиною акта. Один примірник акта вручається суб’єкту господарювання, а другий зберігається в контролюючому органі, що здійснював перевірку.

Етап 4. На підставі акту, в якому зафіксовано факти порушення вимог законодавства,протягом 5 робочих днів з дня завершення перевірки, в 2-х примірниках складаєтьсяприпис, розпорядженняабо інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки.

Розпорядчі документи

Припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи контролюючого органу суб’єкту господарювання, щодо усунення порушень

 

Розпорядження – обов’язкове для виконання письмове рішення контролюючого органу щодо усунення порушень у визначені строки.

Видається та підписується:

 

посадовою особою контролюючого органу

 

керівником контролюючого органу

 

Застосування до суб’єкта господарюваня санкцій, передбачених законом:

 

Не передбачає

 

Може передбачати


Етап 5. Перший примірник такого розпорядчого документу не пізніше 5 днів з моменту складання надається суб’єкту господарювання для виконання, а другий – з підписами суб’єкта господарювання щодо погоджених термінів усунення порушень, залишається в органі державного контролю.

В разі відмови суб’єкта господарювання від отримання розпорядчого документа, останній направляється рекомендованим листом, а на примірнику контролюючого органу проставляється відповідний вихідний номер та дата направлення.

Деякі практичні поради мінімізації негативних наслідків перевірки. 

1. При отриманні від контролюючих органів письмового запиту про надання документів або інформації необхідно:
- зареєструвати лист (запит) у книзі реєстрації вхідної кореспонденції;
- уважно вивчити отриманий запит;
- пересвідчитися, що у запиті проставлені його номер та дата;
- звернути увагу на наявність підпису і печатки на документі;
Усталена практика свідчить, що за наявності вихідного номера і дати документа, оформленого на бланку органу виконавчої влади, печатка, як правило, не проставлена. Однак нормативного обґрунтування такому потуранню немає. Навпаки, підпунктом 4.6.1 розділу 4 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затв. ПКМУ від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (далі по тексту - інструкція з діловодства, затв. ПКМУ N 1153) встановлено:
"4.6.1. Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки”. На відсутність печатки (за наявності всіх інших реквізитів оформленого на бланку органу документа), як правило, "заплющують очі”. Але при гострому небажанні відповідати на запит контролюючого/правоохоронного органу по суті, як крайній захід можна навести вказану вище норму. Однак потрібно розуміти, що даний контрзахід не є основним, а тим більше – панацеєю.
2. Звернути увагу на наявність або відсутність проставлених від руки прийменника "за” або косої риски перед найменуванням посади особи, що підписала документ.
Згідно з абз. 2 підпункту 4.6.9 розділу 4 інструкції з діловодства, затв. ПКМУ N 1153 "Не допускається підписання документа з прийменником "за” або проставленням косої риски перед найменуванням посади”. Часто замість особи, прізвище, ініціали і посада якої вказані під документом (як правило, начальник відповідного органу), документ підписують не уповноважені на те особи або особи, в межі компетенції яких не входить підписання таких документів. У цих випадках перед найменуванням посади такою особою і ставиться коса риска або прийменник "за”. Підпис при цьому не відповідає вказаному на бланку прізвищу. У таких випадках можна відмовляти у відповіді на запит по суті, посилаючись на підписання отриманого документа невстановленою особою.  Скорочення "заст.” і "в. о.” (виконуючий обов’язки)при підписанні документів є допустимими.
                         
3. Журнал реєстрації перевірок.
Відповідно до п. 7 Указу Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" всім підприємствам, установам рекомендовано вести подібний журнал. Це надає їм такі переваги:
- Представники деяких контролюючих органів зобов'язані ставити в цьому журналі свої підписи, а це означає, що вони змушені будуть одразу повідомити мету перевірки, вказати назву органу, який вони представляють, свої посади і прізвища, а також зазначити номер свого службового посвідчення та реквізити документа, на підставі якого здійснюється перевірка.
- Вказавши мету перевірки, контролери не зможуть виходити за її рамки і під час її проведення. Тоді виникає право відмовити перевіряючому в наданні тих чи інших відомостей, якщо їх отримання не передбачене метою перевірки.
- Запис у журналі стане доказом проведення в установі планової перевірки та позбавить відповідний орган можливості її проведення вдруге за рік.
- Відмова від заповнення журналу реєстрації перевірок надає право відмовити представнику в допущенні його до проведення перевірки. 
Бланк протоколу проведення перевірки. Необхідно завести другий («альтернативний») протокол, в якому фіксувалися б усі дії перевіряючого. Так можна  детально  зафіксувати  всі допущені  перевіряючими порушення. 

4. І наостанок. Якщо може виникнути складна ситуація повязана з наданням пояснення чи відповіді представнику контролюючого органа, то бажано заявити, що Ви «не знаєте» або « не памятаєте» про ті чи інші події, в крайньому випадку посилатись на статтю 63 Конституції України, де зазначено, що; « Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом»

Джерело: http://oblosvita.com
Переглядів: 3730 | Додав: Дирекція | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Контактна інформація
вул. Шкільна, 1-А,
с. Коровія, Чернівецький р-н,
Чернівецька обл., 60410

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Block title
Block content

Copyright © 2009 - 2024 - Коровійський ліцей. Всі права захищено.